Romprest

„O SANSA PENTRU SIGURANTA VIITORULUI”


Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013


POSDRU/125/5.1/S/126383

Axa prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.1 'Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”
„O sansa pentru siguranta viitorului” este un proiect care urmeaza sa fie implementat in perioada 2014-2015.

Obiectivul principal al proiectului consta in imbunatatirea capacitatii de ocupare si facilitarea accesului pe piata fortei de munca a somerilor, persoanelor in cautarea unui loc de munca si a persoanelor inactive, prin implementarea unui sistem integrat de masuri privind imbunatatirea aptitudinilor si dobandirea de competente noi pentru persoanele din cadrul grupului tinta, in sfera serviciilor de securitate, pentru a raspunde cat mai bine nevoilor in evolutie de pe piata muncii, precum si in vederea cresterii gradului de ocupare a fortei de munca din regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia.
Prin intermediul proiectului se urmareste furnizarea programelor de formare profesionala care sa asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale somerilor, inclusiv ale somerilor de lunga durata, dar si masuri de ajutorare a acestora in gasirea unui loc de munca.